Gasuheld – Hvad gør du?

I TILFÆLDE AF GASUDSLIP

Hvis du kan lugte gas i forbindelse med dit gasforbrugende udstyr:

  1. Luk for regulatoren på flasken, eller på flaskeventilen (afhænger af flasketypen)
  2. Afmonter regulatoren
  3. Udluft grundigt – og undgå brug af ild og el-udstyr

Der kan gå et stykke tid, før gassen er helt forsvundet. Vær opmærksom på, at gas er tungere end luft

Herefter kan fejlretningen udføres – det kan være slangen skal udskiftes, måske skal et spændebånd strammes eller undersøg om regulatoren er sat korrekt på. Dernæst kontrolleres alle samlinger ved hjælp af sæbevand eller lækagesøgespray – kommer der bobler, og er der fortsat gaslugt, er samlingen utæt.

Er du i tvivl – få dit udstyr undersøgt og eventuelt repareret af en autoriseret VVS-installatør.

I TILFÆLDE AF BRAND I INSTALLATION

Hvis der er opstået åben ild ved gasudstyret:

  1. Luk for regulatoren på flasken eller på selve flaskeventilen afhængig af flasketypen
  2. Afmonter regulatoren
  3. Fjern flasken fra ilden
  4. Sluk ilden med vand eller pulverslukker

NB: Brug aldrig vand ved brand i en gasgrill. ‘Kvæl’ ilden ved at lukke låget, kast sand på grillen eller brug en pulverslukker.

Få undersøgt brandårsagen og få udstyret repareret af en autoriseret VVS-installatør.

Er du i tvivl – ring til brandvæsenet 1-1-2