Sådan håndterer du gasflasken

Undgå stød og slag
Kast aldrig
Rul ikke
Opbevar ikke nær åben ild
Vi anbefaler placering i det fri ved siden af grillen
Stil altid flasken oprejst på stabilt underlag

Opbevaring af gas

 • Opbevar altid gasflasken stående, aldrig i kælderen og aldrig i nærheden af åben ild
 • Der skal være mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri i rummet, hvor gas
  opbevares
 • Den største flaske, der må opbevares indendørs i boligen, er en 11 kg flaske. Større flasker skal opbevares udendørs
 • Flaskerne må ikke udsættes for stød, slag, belastning eller opvarmning
 • Sørg for at flaskerne altid er sikret mod at vælte, rulle eller styrte ned
 • I etageejendomme må der ikke opbevares reserveflasker på altanen. Har du brugt gasgrill på altanen, skal flasken efterfølgende fjernes fra altanen

Opbevaring af gas: størrelser og antal

 • Du må ikke have større flasker end 11 kg indendørs. Større flasker skal opbevares udendørs
 • Til hvert gasforbrugende apparat (fx komfur, varmeovn eller pejs) må der være 1 flaske i brug, samt 1 flaske i reserve i boligen – dog højst 3 flasker i alt pr. bolig
 • Ved 1 gasforbrugende apparat i boligen, må der være 1 flaske tilsluttet apparatet samt 1 reserveflaske
 • Ved 2 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet samt 1 fælles reserveflaske
 • Ved 3 gasforbrugende apparater i boligen må der være 1 flaske tilsluttet hvert apparatet. I denne situation må der ikke være en reserveflaske i boligen
 • NB – man skelner ikke mellem flaskernes størrelser i ovenstående – dvs én flaske (uanset kg) tæller som én flaske

Transport af flaskegas

Når du transporterer gas, er der forskellige regler, du skal være opmærksom på. Gas betragtes som farligt gods og skal transporteres i henhold til internationalt gældende regler for denne type varer.

 • Gassen skal være emballeret i en godkendt gasflaske
 • Gassen skal være beregnet til personligt brug eller til fritids- og sportsaktiviteter
 • Sørg også for at gasflaskerne er surret ordentligt fast eller placeret, så de ikke vælter eller forskubber sig under transporten

Vil du vide mere? Se Beredskabsstyrelsens hjemmeside om privatpersoners transport af farligt gods