Sådan monterer du regulator på en gasflaske

1. Fjern forseglingen

Forseglingen er din garanti for en fyldt gasflaske er klar til brug. Brug aldrig kniv til at fjerne forseglingen.

Fjern forsejlingen

2. Tjek om gasslangen er tæt

Tjek gasslangen hver gang du skifter gasflaske og mindst én gang om året. Hvis slangen er mørnet eller har sprækker, skal den skiftes.

Tjek slange regulatoren

3. Fastgør slangen til regulatoren

Skru spændebåndet fast om slangen, så slangen er helt fastgjort til regulatoren

fastgør slange til regulator

4. Placér regulatoren

Placér regulatoren over ventilen på gasflasken. Afbryderen/drejeknappen på regulatoren skal være i lukket stilling

Fastgør

5. Tryk

Træk regulatorens ”krave” op og tryk regulatoren fast på ventilen

Fastgør

6. Fastgør og tjek om regulatoren sidder fast

Træk regulatorens ”krave” ned. Løft i regulatoren og tjek, at den sidder fast. Anvend en lækagespray eller sæbevand for at se efter utætheder

Fastgør

Om regulator

Sørg altid for, at regulatoren er korrekt monteret. Kontrollér alle samlinger med sæbevand eller lækagesøgespray.

En regulator har en begrænset levetid. Og der kan være stor forskel fra regulator til regulator og i forhold til, hvor ofte regulatoren bliver brugt. Derfor bør du udskifte din regulator ca. hvert femte år.

Der er et par ting du kan gøre, for at forlænge holdbarheden på din regulator:

  • Afmontér regulatoren, når den ikke er i brug 
  • Beskyt regulatoren mod vind og vejr 
  • Undgå at tabe/smide regulatoren på jorden, men læg den forsigtigt ned

Husk at udskifte slanger

Gasslangen skal være ubeskadiget og uden revner – udskift slangen ved den mindste tvivl. Tjek dine slager mindst én gang om året – og udskift dem minimum hvert tredje år.

  • Godkendte slanger skal være mærket med følgende oplysninger:
  • DG-logo og -godkendelsesnummer (4 cifre). Vær opmærksom på, at DG-mærket er udgået i 2018!
  • Fabrikat eller varemærke
  • Gastype (F-gas, LPG, propan/butan etc.)
  • Dimension (inderdiameter)
  • Trykklasse
  • Produktionsår.

Gasinstallationer er et job for fagfolk

Skal du have installereret en ny fast gasinstallation fx et gaskomfur, skal det gøres af en autoriseret VVS-installatør eller af særligt godkendte, kompetente virksomheder. Man må ikke selv etablere nye flaskegasinstallationer.

Hvis du konstaterer en fejl på installationen – eller på flasker og udstyr, som gassen bruges til – er det dig som bruger, der har ansvaret for, at fejlen bliver udbedret. Du må aldrig selv reparere eller udbedre fejl. Det kan være særdeles farligt.

Som privatperson må du gerne udskifte slange og regulator på fx en grill som vist ovenfor.