Når du brænder ukrudt

Følg vores enkle råd sammen med producentens brugsanvisning til sikker ukrudtsafbrænding.

OBS JUNI 2023!

På grund af det varme og tørre vejr vi har haft den første del af sommeren, vil branchen af sikkerhedsmæssige årsager på det kraftigste fraråde enhver afbrænding af ukrudt.

I mange kommuner i landet er der indført afbrændingsforbud, hvilket betyder at afbrænding af ukrudt ikke er tilladt.

Hvis ukrudtsafbrænding er absolut nødvendig og ikke kan vente, så følg nedenstående råd og tjek forinden om der er afbrændingsforbud i din kommune.

SÅDAN BETJENER DU DIN UKRUDTSBRÆNDER

3 sikre råd om gas

  1. Brænd aldrig ukrudt i blæsevejr, eller når det er tørt. Brænd i stedet i stille vejr, og gerne når det er fugtigt.
  2. Sluk altid brænderen, når du går fra den. Også selv om det kun er for et øjeblik.
  3. Hav en vandsprøjte i nærheden. Sørg altid for at have en vandsprøjte / vandslange – med rundt, når du brænder ukrudt.

SÅDAN BRÆNDER DU KORREKT

Det er let og effektivt at fjerne ukrudt med gas – blot du husker de to gyldne regler:

1. Ukrudtet skal blancheres – ikke brændes

Du skal kun skolde ukrudtet på overfladen – ikke brænde det af. Er behandlingen effektiv, bliver planten lidt mørkere og synker sammen. Og klemmer du et blad mellem to fingre, vil der komme en mørk plet. Skoldning sikrer, at planten visner helt ned til rødderne. Brænder du derimod planten væk, sætter rødderne nye skud.

2. Begynd tidligt om foråret. Slut sent om efteråret

Det er vigtigt, at du begynder behandlingen tidligt om foråret, inden ukrudtet blomstrer og spreder frø. Da de fleste ukrudtsplanter vokser til langt inde i efteråret, er det en god idé også at gå haven igennem med brænderen en sidste gang lige før vinter.

Andre gode råd, når du flammebehandler:

  • Behandl ukrudtet, når planterne er saftspændte – fx om morgenen, eller når bladene er våde efter let regnvejr
  • Behandl cirka hver anden eller tredje uge
  • Brug ikke brænderen, når det er tørt eller blæser
  • Hold dig i god afstand til plankeværker, træskure eller andet let antændeligt materiale

Følg også altid Beredskabsstyrelsens gode råd til at undgå brand ved brug af ukrudtsbrænder.