På camping

Flaskegas er en let, effektiv og sikker energikilde og uundværlig på campingturen. Husk blot at overholde nogle få, enkle sikkerhedsråd.

Tjek jævnligt slanger til dit udstyr, da de med tiden blive møre og utætte. Disse utætheder kan være usynlige for det blotte øje. Aftræksrør kan ligeledes tilstoppe.

Få gastestet din campingvogn

Vi anbefaler, at du – i henhold til gasreglementet – får tjekket dine faste installationer i campingvognen mindst hvert andet år af en autoriseret VVS-installatør eller et autoriseret caravancenter.

Installatøren udfører en sikkerhedsundersøgelse af selve gasanlægget og tilhørende installationer. Efter afsluttet tjek får du en gasattest og eventuelt forslag til forbedringer.

Gastesten skal blandt andet sikre:

  • at gasanlægget og tilhørende installationer er tætte
  • at der ikke siver kulilte ud i vognen
  • at alle slanger er godkendt til brug
  • at der er tilstrækkelig ventilation
  • at gasapparater fungerer korrekt

TJEKLISTE INDEN TUREN

  • Tjek, at dit gasudstyr er mærket med en CE- eller DG-godkendelse. Det er din garanti for, at udstyret er afprøvet for sikker og korrekt funktion
  • Hold øje med, at ventiler, samlinger og slanger er i god stand uden revner. Slangerne skal udskiftes, så snart du har mistanke om, at de er beskadiget – og minimum hvert tredje år
  • Find utætheder i slangen med lækagesøgespray eller sæbevand. Er der huller eller utætheder, vil de afsløre sig som små bobler på slangen.
  • Tjek, om dit udstyr er mærket med “Kun til udendørs brug”. I så fald er det kun sikkert at bruge udstyret under åben himmel – aldrig inde i campingvognen

Flaskegas i udlandet

Vi fraråder, at du får fyldt din egen danske flaske i udlandet, da den dermed ikke er omfattet af de tjek og krav til sikkerhed, som vi har til gasflasker i Danmark.

Alle gasleverandører i Danmark er omfattet af strenge krav, som sikrer forbrugerne en sikker flaske, der lever op til gældende lovkrav.

Har du brug for mere gas end den/de flaske(r), du har med hjemmefra, anbefaler vi, at du køber en ekstra flaske