10 GODE RÅD

Grill skal være en god oplevelse – sikkert og nemt. Og du kan selv gøre en aktiv indsats. Med nogle få forholdsregler sikrer du en god oplevelse – hver gang.

 1. Læs brugsanvisningen. Herunder anbefalet flaskestørrelse
 2. Tjek flaske, slange og tilslutninger jævnligt
 3. Placer altid gasflasken, så den står oprejst og stabilt
 4. Regulatoren skal være intakt og korrekt monteret
 5. Grill aldrig indendørs
 6. Hold øje med grillen og gå ikke fra den, når den er tændt
 7. Børn skal grille under opsyn af voksne
 8. Brug grillredskaber
 9. Sluk for grillen og på regulatoren efter brug
 10. Hold grillen ren

PLACERING AF GASFLASKE

Der er ikke nogen entydige regler, da der findes mange forskellige gasgrill på markedet, men som udgangspunkt – læs altid brugsvejledningen før du starter din grill.

 • Nogle gasgrill har et skab eller et kabinet, hvor gasflasken kan placeres. Andre gasgrill er placeret på et åbent stativ eller skal stilles på fx et bord. Vi anbefaler placering i det fri ved siden af grillen, når grillen er tændt.
 • Du skal følge producentens anvisninger for placering og størrelse af gasflasken. Du bør være opmærksom på, at du ikke anvender en gasflaske, som er højere, end den flaskestørrelse, som producenten har beskrevet. Hvis gasflasken er for høj, vil den kommer for tæt på varmen.
 • Sikkerhedsstyrelsen anviser, at overfladetemperaturen på en gasflaske aldrig må overstige 50°C. Gør den det, skal gasflasken i stedet placeres i det fri ved siden af grillen.
 • Hvis producenten ikke har skrevet noget om placering af gasflasken, skal gasflasken altid placeres i det fri ved siden af grillen.
 • Gasflasken skal altid stå oprejst og må ikke ligge ned. Husk altid at slukke for gassen, når du er færdig med at grille.

BRAND I GRILLEN

Hvis der opstår brand i din gasgrill, er det oftest en fedtbrand. Det vil sige, at der går ild i fedt og madrester, som ligger nede i grillen, men det kan også skyldes en gaslækage fra en revnet gasslange.

Opstår der brand skal du gøre følgende:

 1. Luk låget på grillen
 2. Sluk for gastilførslen
 3. Afmonter regulatoren, hvis det er muligt
 4. Flyt gasflasken væk fra grillen
 5. Hvis flammerne falder til ro, vil branden i de fleste tilfælde gå ud af sig selv – selv om det kan tage lidt tid
 6. Breder branden sig, kan du bruge et brandslukningsapparat, et brandtæppe eller kaste sand på
 7. Brug aldrig vand – det gør flammerne større
 8. Mister du kontrollen – ring 1-1-2